Capacitor Low ESR (1000uf 25v / 680uf 35v / 470uf 10v)

Regular price $1.99

Capacitors:

1000uf 25v (Sanyo)
680uf 35v (Panasonic)
470uf 10v (Chengx)


Sale

Unavailable

Sold Out